The Edible Schoolyard Project

Ökande sjukdomar och en inaktiv livsstil bland barn och unga har drivit fram ätlig undervisning som en trend i Kalifornien och resten av USA. Sedan 20 år tillbaka har The Edible Schoolyard Project arbetat för att göra maten till kärnan i undervisningen. Deras mål är att elever ska få kunskap som gör att de både nu och i framtiden väljer den mat som är bäst för dem själva, för samhället och för miljön. 

En typisk lektion börjar med en samling i ”Ramadan”. Sittande på höbalar i en ring går barnen igenom vad de ska göra idag i trädgården på Martin Luther King Jr. Middle School i Berkley i Kalifornien. Morgonluften är varm. Efter den tydliga inledningen går de över till det praktiska arbetet. Jordbearbetning, kompostering, förökning eller skörd? Alla aktiviteterna utgår ifrån ett specifikt tekniskt moment.  Arbetet avslutas sedan som alltid i Ramadan. Kanske provsmakas ett te av örter från trädgården. De skiljer mellan åsikter och observationer, sedan gör de liknelser. ”Det här teet är mjukt som en katt”.

Ätlig skolgårds flaggskepp

The Edible Schoolyard at Martin Luther King, Jr. Middle School som ligger i Berkeley i Kalifornien är flaggskeppet i projektet. Här finns en noggrant uppbyggd skolträdgård där inget har lämnats till slumpen. Verktygen är färgmarkerade verktygen och odlingsgångarna är tillräckligt breda för att även en vinglig skottkärra ska kunna komma fram. I trädgården jobbar en skolträdgårdsmästare och två trädgårdslärare. Dessutom brukar det ofta finnas en Americorps praktikant och gott om volontärer.

  

De som jobbar i skolträdgården vet precis vilket uppdrag de har och vad som förväntas av dem.  På samma sätt är det tydligt för eleverna vad som förväntas av dem. Skolans ca 1000 elever i åldrarna 10 till 13 år deltar alla i ett välplanerat program i trädgård och kök, där rutiner och och ritualer ska ge dem goda vanor inför framtiden. 16 gånger om året bjuds familjerna in till skolköket. Där deltar de i matlagningen i syfte att medvetandegöra vad barnen lär sig i skolan. Själva skolträdgården drivs av The Edible Schoolyard Project, som är en ideell förening. I hela verksamheten finns totalt 10 personer anställda av föreningen. De får medel till verksamheten genom fonder och bidrag, som donationer och tjänster.

Detaljer & helhet

En annan lektion kan utgå från bin. Eleverna roterar mellan tre stationer; Bikupan, Honungssmakning och Fånga, iaktta och släpp fri. Respekt för trädgården lärs in från första dagen. Det första barnen lär sig är hur de lyfter upp hönorna försiktigt. Lyhördheten inför det vi äter präglar allting; hur en blomma dissekeras och beskrivs in i minsta detalj, hur ett bi studeras i mikroskop och en övning i att beskriva sex sorters plommon utifrån de ser ut, hur de luktar, hur de känns när man tuggar och hur de smakar. Utan att upprepa ett enda beskrivande ord. Temperaturerna mäts omsorgsfullt i komposterna.

Samtidigt som undervisningen tillåter eleverna att stanna upp i detaljerna blir maten integrerad i resten av utbildningen på oändligt många sätt och i oändligt många varianter. En måltid bestående av stekt ris och grönsaker kopplas till undervisningen i historia, risets och redskapens betydelse för Kinas urbanisering.

Alice Waters

Alice Waters

För mer än 20 år sedan blev Alice Waters citerad i en tidning om hur hon tyckte att det inte såg ut som om någon brydde sig om den skolgård hon gick förbi varje morgon. Efter det blev hon kontaktad av Neil Smith, dåvarande rektorn för Martin Luther King, Jr. Middle School i Berkeley. Han undrade om hon ville besöka deras skola och kanske hjälpa till med skolgården. Det ville hon. Alice vision var tydlig, hon anlade en trädgård och ett undervisningskök som skulle bli ett verktyg för ett rikare lärande och liv för hela skolväsendet. Samarbetet blev starten på Edible Schoolyard Project, som idag är ledande inom ätlig undervisning i hela världen och har en mängd olika projekt och utbildningar över hela USA. Trädgården i Berkeley har idag mer än 100 grönsaker, fruktträd och örter, mer än 7000 elever har blivit utbildade där och de tar årligen emot mer än 1000 besökare.

Principer

Ätlig undervisning följer Alice Waters filosofi som beskrivs i fem principer.

Mat är ett akademiskt ämne. Skolträdgården, köket och matsalen är integrerade i skolan kärnverksamhet, så att gastronomi och ekologi ger liv åt samtliga ämnen som undervisas.

Skolan erbjuder lunch till alla. Från förskola serveras alla barn ett gott och nyttigt mål varje dag. Bra mat är en rättighet. Det ger eleverna ett positivt förhållningssätt till sin hälsa, sitt samhälle och till miljön.

Skolan stödjer gårdar. Skolköket köper säsongsanpassad, färsk mat från lokala och hållbara gårdar av hälso- och utbildningsskäl, men också för att stärka den lokala matekonomin.

Barn lär sig genom att göra. Praktiskt arbete, som vid odlingsbäddar och skärbrädor, väcker sinnen och öppnar medvetenhet, både till akademiska ämnen och världen runt omkring.

Skönhet är ett språk. En vacker miljö, där avsiktliga tankar lagts på allt från trädgårdsgångar till tallrikar på borden, berättar för barnen att vi bryr oss om dem.

The Edible Schoolyard network

En annan del av The Edible Schoolyard Project handlar om nätverkande och att
skapa möjlighet för fler skolor, föreningar och verksamheter att ta del av varandras aktiviteter. De ordnar utbildningar, endagskurser och studiebesök. På deras hemsida finns ett stort, digitalt nätverk med projekt i USA och resten av världen. Här finns 5164 trädgårdsklassrum och 695 köksklassrum presenterade, för att bara nämna några av alla de möjliga kontakter som finns att utforska. Registrera ditt projekt där. Alice Waters fortsätter att arbeta för att vitalisera skolor världen över genom ätlig undervisning.

 

 

LÄS MER

2013 deltog Emma Crawley i en utbildning vid The Edible Schoolyard at Martin Luther King, Jr. Middle School i Berkely. Här kan du läsa hennes dagbok från resan.

Reportage i Naturskolebladet nr 4 2013 sidan 19 om resan.

The Edible Schoolyard Project

Varför behövs Ätlig skolgård?

På bara några generationer har vi i stort sett kopplats från det vi är allra mest beroende av för att överleva – vår matproduktion. Kunskap som har förmedlats från generation till generation i årtusenden har idag reducerats till att ”det finns i affären.” Vi tar det som självklart. Okunskapen det leder till gör vår situation mycket osäker i ett långt perspektiv. Vi har gjort oss beroende av en internationell matmarknad; ärtor från Guatemala, kiwi från Nya Zeeland och kött från Irland. För mindre än hundra år sedan var det en omöjlighet.

Vi vet att det gör vårt samhälle otroligt sårbart vid en katastrof, krig eller restriktioner i handelsavtal. Det leder dessutom till sämre matvanor såväl ur ett hälsoperspektiv som ett miljöperspektiv. Om det nu går att skilja dessa åt.

Vi behöver lära om. Barn och vuxna tillsammans.

Barn som själva odlar äter mer grönsaker och vågar prova mer. Har man vant sig vid nyskördade grönsaker är det svårt att förstå att någon vill äta det gröna Granny Smith-äpplet som färdats dagar i båt och lastbil för att slutligen hamna i affären, packas i en påse och vidare hem till var och ens fruktskål. Har vi lärt oss att vintersallaten går att odla året runt i vårt eget klimat finns inte längre någon anledning att köpa dyr machesallat från ett land långt borta.

Vi skulle som samhälle vinna mycket på att stärka kompetensen inom odling och användning av det vi odlat. Skolan både kan och behöver bli en viktig plattform för detta. Odlingen är både terapeutisk och pedagogisk. Om utemiljön planeras väl och används rätt kan den bidra till att barn, elever, sjuka som friska mår bättre både psykiskt och fysiskt. Idag är det vanligt att man i förskolan sår några frön med barnen. Men vi behöver låta odlingen bli en bas i undervisningen och låta mer verksamhet utgå ifrån det som är allra viktigast för vår överlevnad.

Pedagoger, kockar, trädgårdsmästare och andra intresserade behöver ha ett forum att mötas på och diskutera hur mat och odling ska bli en del av framtidens skola. Det behövs en organisation för att driva frågan framåt.

Syftet med Ätlig skolgård är att möjliggöra för mer odling och matlagning i grundskolor i Sverige.

Målet är att bilda ett starkt forum där vi kan lära tillsammans hur vi ska genomföra transformationen till att odling blir kärnan i undervisningen på allra bästa sätt för alla inblandade.

En spirande avokadoplanta

Hej!

gul krokus

Välkommen hit!

Det här är ett forum för alla som är intresserade av mat och odling i skolan och förskolan, något som vi tror är vägen inte bara till psykisk och fysisk hälsa utan också en viktig del av en hållbar framtid.

För att vi ska få mer odling och matlagning i skolan och förskolan behöver vi jobba tillsammans för det. Det är därför det här forumet har kommit till. Här kommer vi kunna diskutera, prata, planera, inspireras och dela med oss med varandra. Här kommer vi kunna mötas oavsett om vi är pedagoger, rektorer, förskolechefer, trädgårdsarkitekter, kockar, miljöpsykologer, föräldrar eller politiker.

Vi hoppas ni vill vara med och skapa det här tillsammans med oss.

På den här hemsidan finns det möjlighet att anmäla sig till utbildningar och ha koll på vad som är på gång inom området i Sverige. Det kommer nyheter varje vecka om alltifrån aktuell forskning till odlingstips och reportage om ätliga skolgårdar. Vill du starta en ätlig skolgård kan vi hjälpa dig med allt du behöver inför det och koppla ihop dig med rätt personer.

Ätlig skolgård har också en hemsida och facebookgrupp där vi hoppas samtalen om mat och odling i skola och förskola kommer att ta ordentlig fart.

Tveka inte att höra av er till oss om stort och smått.

Nu kör vi!