Om oss

Ätlig skolgård är ett forum för alla som vill ha mer matlagning och odling i skolan. Vi behöver kunna mycket om det som är centralt i våra liv – maten. Barn behöver få möjligheter att påverka och få det livsviktiga lärandet som är mer grundläggande än dagens basämnen.

Idag vet vi också att fler barn än någonsin tidigare är stressade i skolan. Odling och natur är en av vägarna till bättre hälsa för alla. Både fysiskt och psykiskt.

Det här är en transformation för att göra maten och odlingen till en livgivande kärna i undervisningen. För att lyckas med det  behövs ett starkt forum för möten och dialog, ett forum som samlar, inspirerar och ger energi, ett forum där vi delar kunskap och erfarenheter. Våra förhoppningar är att det här blir en mötesplats där kompetenser och verksamheter kopplas ihop.

Den digitala delen av nätverket finns här på hemsidan, på facebooksidan Ätlig skolgård och i facebookgruppen Ätlig skolgård. Den verkliga delen av nätverket finns ute i våra skolträdgårdar, bland grönsaker och pilstaket, i samtal, på konferenser och under utbildningar.

En bild på ett barn i en bönkoja

Emma Crawley grundade Ätlig skolgård 2017.  Emma är lärare och har jobbat med miljöengagemang hos barn i 25 år. Hon är miljöpsykolog och har arbetat med skolgårdsfrågor sedan 2008. Med all erfarenhet från skolgårdar i Sverige och runt om i världen, såg Emma behovet av att skapa ett starkt forum i Sverige för att möjliggöra mer odling och matlagning i skolan.

Läs mer om Emma här.

Annie Bergman bidrar med viktiga kunskaper om människors hälsa och relation till jorden, genom trädgårdens hantverk och naturens läkande rum och skafferi som trädgårdsmästare, aktiveringspedagog och permakulturdesigner. Annie arbetar just nu som fritidspedagog på en liten holistisk skola i Molkom.

Läs mer om Annie här.

Kommunikatören Elin Iderström byggde upp Ätlig skolgårds sida under 2017. Hennes uppgift var att med hjälp av digital marknadsföring stärka forumet och nätverket Ätlig skolgård. Elin är socionom, nördig hobbyodlare, brinner för hållbarhet och driver eget företag inom kommunikation och arbetar numera som web-redaktör åt Sara Bäckmo.

Läs mer om Elin här.

Ätlig skolgård är en del av Lead for ESD, som skapar framtidens rum för lärande inom Lärande för hållbar utveckling. Lead for ESD kan bland annat erbjuda utbildningar och design för;

  • Stimulerande och utvecklande lärmiljö utifrån förutsättningar och behov
  • Pedagogiska program med djur, natur och trädgård för rekreation, inkludering och lärande.
  • Miljöer utformade enligt Supportive Environment Theory för återhämtning från stress och utveckling av kapacitet i exekutiva funktioner
  • Lekfulla och inspirerande naturlekmiljöer där barnens kreativitet får utrymme
  • Balanserad riskbedömning av utemiljö vid förskola och skola