Dags för jordkunskap!

Ska ni jobba med er skolodling under hösten? Kanske gräva och gödsla det som vill ha näring nu? Självklart ska ni då passa på att prata om och arbeta vidare med en av de viktigaste sakerna vi har – jorden.

En bild av en gurkörtsplanta i jorden

Lär känna jorden

Jorden består av mineralpartiklar, levande organismer, porer och, det vill vi i alla fall, mullämnen. Storleken på mineralämnena avgör vilken typ av jord du har, till exempel lerjord eller sandjord eller någon variant där emellan. Hösten är ett ypperligt tillfälle att experimentera med jorden. Undersöka den. Ta reda på vad den behöver. Bli vän med den.

I sin klassiska bok Handbok för Köksträdgården beskriver Lena Israelsson hur du kan rulla jorden och jämföra dess bristningsgräns, alltså hur lång ”korv” du kan rulla innan den går sönder, med en tabell för att ta reda på vilken jordart du har. Du kan också undersöka partiklarnas och alvens (ytskiktet under matjorden) storlek och färg för att lista ut det.

Har ni kompisar i jorden? Vilka? Vad gör de där? Vad kan ni göra för att de ska trivas? Finns det fiender? Och det som känns som era fiender (av någon anledning dyker sniglar upp i tankarna här), varför finns de där egentligen? Är det fler kompisar på olika ställen i odlingen? Varför då?

Gör det ännu mer avancerat ochgör ett jordprov som ni sedan kan arbeta vidare med. Det finns flera ställen på nätet där det enkelt går att beställa jordprov.

Vad vill jorden ha?

När vi odlar vill vi framför allt ha två saker av jorden: rätt mängd näring och en porös struktur. Det ena av de två sakerna har de flesta kläm på – vi har lärt oss att gödsla och tillsätta näring. Men strukturen är lika viktig! Rötterna behöver både syre och lagom mycket vatten där nere. Inte kompakt jord som skapar för stora vattensamlingar eller helt genomsläpplig jord som låter för lite vatten vara kvar.

När du lärt känna din jord är nästa steg att jobba med den på ett sätt som den gillar. Lerjord har ofta mycket näring, men vi vill ge den lättare struktur för att det ska passa våra grönsaker. Sandig jord kan behöva mer näring. Ta reda på vad just din jord behöver för att ge en god skörd och hur ni ska ge den det på ett hållbart sätt.

Det gäller att komma ihåg att jorden måste få må bra och att vi inte får utarma den för att den ska ge oss det vi vill ha. Vi kan till exempel ta hand om den genom att odla olika saker på olika platser på varje år och låta bli att använda konstgödsel och bekämpningsmedel. Det behöver få finnas liv i jorden!

löv i en skog

Magisk mykorrhiza

Mykorrhiza är ett komplext system av svampar, svamptrådar och växtrötter i jorden. Vi har bara precis börjat förstå hur viktigt det är och hur det fungerar. Det vi vet är att det bildar avancerade system med delar som hjälper och kommunicerar med varandra. Svamptrådarna tränger till exempel in i rötter och hjälper dem att ta upp näringsämnen och vatten, samtidigt som svampen får organiska föreningar tillbaka. Svamptrådarnas nätverk kallas mycel. I skogen är det en avgörande del i ekosystemet.

Hela 80-90 procent av alla växter lever i symbios med mykorrhizan. Den gör det enklare och gynnsammare att växa i jorden. Luft, vatten och näring rör sig lättare i myllan. Var därför varsam om din jord! Stör den så lite som möjligt och var sparsam med grävning och gödsling. Hitta bra metoder som inte stör naturens system.

Säkra tips

Det finns en del saker som alla jordar mår bra av. Organiskt material! Du kan tillsätta det i jorden som kompost eller lägga det direkt ovanpå som en täckodling. Täckodling är extra bra eftersom du inte behöver störa jorden där under, utan täcket hjälper till med både näring och en bättre struktur – tack vare maskar och andra kryp som bearbetar materialet. Du kan bygga stora odlingslimpor eller bottna en pallkrage med organiskt material. Passa på att följa nedbrytningen och jämföra vad som bryts ner snabbast. Organiskt material är så smart att det ger både lagom näring, bra struktur och håller lagom vatten – i alla jordar. På sikt ger det mer mulljord, det som kallas humus. Det gör jorden svart, lite smulig och mustig.

kompost med fin färg

 

Läs mer:

Naturskolan Svampars mykhorriza lagrar koldioxid och hjälper skogen med näring

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *