Vad vill du veta mer om?

Våra artiklar

Finansiering

Forskning

Inspiratörer

Lästips

Mat i skolan

Odlingstips

Svenska ätliga skolgårdar

Utbildningar och kurser

Ätliga skolgårdar jorden runt

 

Länkkärlek <3

 

Odling i skolan

Odla i skola – Andreas Andersson, Ma/NO-lärare på Axonaskolan i Tollarp, bloggar om elevernas odling.

Odling på schemat – Fyra skolor i Uppsala odlar med sina elever.

The Edible Schoolyard Network – The Edible Schoolyard’s nätverk där du kan få kontakt med bland annat 5163 trädgårdsklassrum och 695 köksklassrum världen runt (och lägga till ditt eget projekt).

The Edible Schoolyard Project – Organisationen som är ledande inom ätlig skolgård i världen, finns i Kalifornien.

 

Mat i skolan

Lärande hållbara måltider – Stödfunktion till skolor och förskolor i Göteborgs stad för hållbar utveckling och mat.

 

Lära in ute

Naturskoleföreningen – Alla Sveriges naturskolor.

 

Skolgård

School Garden Projects – Projekt i Lane County, Oregon, USA, som hjälper skolor med utbildning i barnens utemiljö.

Skolträdgården – Svensk facebookgrupp för utbyte av idéer och tips kring skolträdgårdar.

 

Att odla med barn

Lek, Odla, Väx! – Verksamhet där barnen bjuds in för att uppleva trädgården på Rosendal med alla sina sinnen på ett lekfullt och skapande sätt. Här finns också utbildningar och kurser för pedagoger som vill odla med barn.

Odla i stan – Arbetar med att på ett långsiktigt och hållbart sätt sprida och utveckla stadsodling tillsammans med boende, föreningar, fastighetsägare och kommunala verksamheter i Malmö.

Odlingsnätverket – En ideell förening som genom socio-ekologisk odling verkar för att skapa gröna mötesplatser och en långsiktigt hållbar stadsmiljö i Malmö.

Skillnadens trädgård, odla med barn – Sara Bäckmos blogginlägg om odling med barnen hemma och skolodling.