Välkommen till mötesplatsen för alla som är intresserade av Mobilisering för mat!

På gång:

Mobilisering för mat!
Lead for ESD vill samskapa och mobilisera kraft för omställning av  vår matproduktion. Vi jobbar på många plan med största fokus på vår egen hembygd.

Gränserna är stängda, arbetskraftsinvandringen som är motorn för skördarna i de flesta länder upphör, frön når inte jorden i Sydeuropa och vårskördarna går förlorade när alltför få kan ta hand om grödorna. Priset för de aminosyror (vitaminer) vi behöver i Sverige kommer att vara högt redan i sommar men framförallt i höst. Ransonering kan bli aktuellt.

Kunskapen om hur vi odlar vår mat nära vårt hem är allt som oftast förlorad men kan återtas i denna omställning. Vi vill erbjuda denna odlingsmöjlighet på mark som idag inte används. Alla som vill är välkomna att sätta spaden i jorden. Vi skapar plats, lärande och ser till att det finns fröer, och bästa möjliga förutsättningar för er som vill återta en del av självförsörjningen och förvaringen inför kommande vinter. Vi ställer om när människors behov står i centrum! Hör av dig om du vill vara medskapare. Du och ni är välkomna! Här finns kontaktuppgifter.


Koppling skola – lokalsamhälle

Erbjudande – Kom igång med er ätliga skolgård. För att ni lätt ska kunna komma igång erbjuder vi ett startbesök där vi hjälper er att starta en ätlig skolgård. Ni får inspiration, råd och stöd och dessutom hjälp med att hitta rätt personer att samarbeta med.  Läs mer här.

Hitta Balansen. Ett verktyg som lyfter värde kontra risk och gör barnperspektivet till högsta prioritet när skolgårdar ska beställas, ändras eller kontrolleras. Ett verktyg för dialog som hjälper dig ta det pedagogiska kommandot! Boka gärna in en utbildning! Läs mer här.

Nyheter

Kan skolgården vara till för annat än lek?

Jag drömmer om raster/skolgårdsmiljöer som erbjuder annat än lek också. Jag hade uppskattat det som barn. Lek kan vara väldigt kravfyllt i skolmiljön, särskilt när en vuxen styr o nästan kräver att alla ska leka. Autentiska projekt Föreställ er en skolgård där de vuxna tillsammans med barn är engagerade i olika autentiska projekt. Bygga fågelholkar, …

Om oss

Ätlig skolgård är ett forum för alla som vill ha mer matlagning och odling i skolan. Vi behöver kunna mycket om det som är centralt i våra liv – maten. Barn behöver få möjligheter att påverka och få det livsviktiga lärandet som är mer grundläggande än dagens basämnen.

Idag vet vi också att fler barn än någonsin tidigare är stressade i skolan. Odling och natur är en av vägarna till bättre hälsa för alla. Både fysiskt och psykiskt.

Det här är en transformation för att göra maten och odlingen till en livgivande kärna i undervisningen. För att lyckas med det  behövs ett starkt forum för möten och dialog, ett forum som samlar, inspirerar och ger energi, ett forum där vi delar kunskap och erfarenheter. Våra förhoppningar är att det här blir en mötesplats där kompetenser och verksamheter kopplas ihop.

Den digitala delen av nätverket finns här på hemsidan, på facebooksidan Ätlig skolgård och i facebookgruppen Ätlig skolgård. Den verkliga delen av nätverket finns ute i våra skolträdgårdar, bland grönsaker och pilstaket, i samtal, på konferenser och under utbildningar.

En bild på ett barn i en bönkoja

Emma Crawley grundade Ätlig skolgård 2017.  Emma är lärare och har jobbat med miljöengagemang hos barn i 25 år. Hon är miljöpsykolog och har arbetat med skolgårdsfrågor sedan 2008. Med all erfarenhet från skolgårdar i Sverige och runt om i världen, såg Emma behovet av att skapa ett starkt forum i Sverige för att möjliggöra mer odling och matlagning i skolan.

Läs mer om Emma här.

Annie Bergman bidrar med viktiga kunskaper om människors hälsa och relation till jorden, genom trädgårdens hantverk och naturens läkande rum och skafferi som trädgårdsmästare, aktiveringspedagog och permakulturdesigner. Annie arbetar just nu som fritidspedagog på en liten holistisk skola i Molkom.

Läs mer om Annie här.

Kommunikatören Elin Iderström byggde upp Ätlig skolgårds sida under 2017. Hennes uppgift var att med hjälp av digital marknadsföring stärka forumet och nätverket Ätlig skolgård. Elin är socionom, nördig hobbyodlare, brinner för hållbarhet och driver eget företag inom kommunikation och arbetar numera som web-redaktör åt Sara Bäckmo.

Läs mer om Elin här.

Ätlig skolgård är en del av Lead for ESD, som skapar framtidens rum för lärande inom Lärande för hållbar utveckling. Lead for ESD kan bland annat erbjuda utbildningar och design för;

  • Stimulerande och utvecklande lärmiljö utifrån förutsättningar och behov
  • Pedagogiska program med djur, natur och trädgård för rekreation, inkludering och lärande.
  • Miljöer utformade enligt Supportive Environment Theory för återhämtning från stress och utveckling av kapacitet i exekutiva funktioner
  • Lekfulla och inspirerande naturlekmiljöer där barnens kreativitet får utrymme
  • Balanserad riskbedömning av utemiljö vid förskola och skola

Kontakt

Vad kul att du vill vara med och bygga en stark rörelse för hälsa genom mat och odling i skolan!

Tips och idéer, frågor och funderingar, samarbetsförslag eller ris och ros är alltid välkommet.

Telefon: 0708243149

E-post: emmacrawley@icloud.com

Direktmeddelande: