Vad är en ätlig skolgård?

En ätlig skolgård är en skolgård där mat och odling står i centrum  Kopplingen mellan att äta och att odla stärks. Det kan såklart se ut på många olika sätt. Platsens förutsättningar, vilka som kommer att använda den och vad de önskar spelar stor roll.  På en ätlig skolgård sker också mycket lärande i utemiljön, både planerat och spontant.

Den ätliga skolgården är också en väg mot hälsa. Miljön vi vistas i har dokumenterad betydelse för hur vi mår. Naturmiljöer ger oss spontan stimulans som ger kraft att möta de tillfällen då vi behöver mer krävande koncentration och uppmärksamhet. Skolgården kan vara utformad så att den stimulerar till rörelse och kreativitet, med odling som är både terapeutisk och pedagogisk och en väl integrerad del av verksamheten.

Idag är det vanligt att man i förskolan sår några frön på våren, men i framtidens skola behöver maten och hur den blir till åter bli en baskunskap. Mat kopplar samman människor. Den sociala biten kring mat är så mycket viktigare än näringsämnen och energi. Dagens syn på skolmaten som en nödvändig del för att orka dagen, precis som synen på rasten som ett sätt för barnen att ”springa av sig” för att orka lektionerna, behöver vi lämna bakom oss. Det är vid matsituationen och vid de andra verkliga situationerna lärandet sker. Det är där ett hälsosamt och rikt liv skapas.

Vi är övertygade om att det finns ett behov av transformation i skolan där maten blir kärnan i utbildningen. Vi vet ingenting om framtiden, men vi vet att vi behöver förmåga att skapa goda relationer och alltid se till att vi har mat på borden. Då kan vi verkligen börja prata  om baskunskaper!

En ätlig skolgård är en väg till detta. En del steg på vägen mot målet är väldigt små, som just att så de där fröna tillsammans på våren. En del är större, som att arbeta strategiskt med att utforma ett pedagogiskt program där utemiljön blir en väl integrerad del av verksamheten.

På Ätlig skolgård finns massor av exempel på olika ätliga skolgårdar, både i Sverige och internationellt. Tillsammans ska vi bli många, många fler!