Jagtvejens asyl – ätbart på liten yta

Går det att skapa en ätlig skolgård eller förskolegård på en liten yta som redan är utnyttjad till det yttersta? På Jagtevejens asyl i Köpenhamn är det ätbara integrerat i utemiljön. Trots väldigt liten areal månar de också om att stimulera alla sinnen. 

Barnen på den lilla vuggestuen är 0-3 år gamla. Deras uteplats är en liten, liten innergård mitt bland höga hus och trånga kvarter. Med hjälp av spaljerade träd, ätbara buskar, smarta lösningar och en omsorg de små, fysiska förutsättningarna skapas en gård ändå som kan följa barnens intressen och spontanitet.

Vad finns där bakom?
Att ta tillvara på alla ytor. I den här lilla passagen på väg in trängs örter, rosor och vårblommor bakom ett enkelt pilstaket.
Innergården.
Det här är all yta de har att jobba med.

Tidigare var innergården en torftig lekplats med asfalt, gummi och färdiga lekredskap. Den designades om och sköts nu av en trädgårdsmästare med barnperspektiv. Inne på gården skapas rum, stigar, mötesplatser och äventyr. Ätbara träd, buskar och örter blir golv, väggar och tak. Ju mer vi går ner på barnens nivå, ju större och fler upplever vi platserna att vara.

Äppelträd och fikonträd, halvt spaljerade mot väggarna. Under dem vinbärsbuskar.

Till vänster utnyttjas utrymmet längs väggarna genom en hög, smal odlingslåda och högt växtstöd.

Överallt finns jordgubbsplantor omsorgsfullt sparade.

Träd och klätterväxter skapar tak i flera nivåer som drar ögat uppåt. Små rum ger tak som kan användas till mycket.

En ätbar skolgård eller förskolegård mår bäst om man välkomnar fåglar och insekter och andra smådjur.

Sniglar!

Nyponbuskar, vinbärsbuskar, äppelträd, fikonträd, rabarber, örter och jordgubbsplantor var några av allt det ätbara som vi upptäcker på gården. Plus odlingstråg här och var som ännu inte är odlade i. När man skapar rum och upplevelser för alla sinnen går det absolut att använda sig av ätbara växter trots minimala utrymmen! Vi lämnar Jagtvejens asyl inspirerade till att använda de små utrymmen vi har på ett roligare, smartare och ätbarare sätt.

Klövermarkens naturverkstad

insektshotell mot en röd vägg

Naturliga rum, doftande örter och obegränsade möjligheter till upptäckter möter oss hos Klövermarkens naturverkstad. Runt varje hörn väntar något nytt. Här förmedlas kunskap om natur, miljö och hållbarhet till barn genom lek och lärande i en miljö som utvecklats för precis det under lång tid. 

Länge drevs Klövermarkens naturverkstad av Lis Valentin. När vi besöker parken visar Nynne oss runt.  På 500 kvm kan främst danska förskolor boka in en förmiddag eller eftermiddag för undervisning.  Allt som de behöver i form av material finns redan på platsen. Ungefär 10 000 barn per år besöker naturverkstaden. När vi kommer på besök i mitten av maj är Klövermarken lummigt grön och insekterna surrar ihärdigt.

Samodling, rum och gångar

I parken är några saker ständigt återkommande. Samodling av örter, bärbuskar och andra ätliga växter tillsammans med växter som fyller andra funktioner för till exempel rumslighet och biodiversitet finns precis överallt. På samma sätt finns det samlingsplatser och rum för avskildhet, både sådana som är konstruerade av människor och sådana som naturen format (kanske med en styrande människohand, men ändå). Gångar och portaler som lockar till att förflytta sig dyker upp var man än tittar.

Att hålla i handen

Snigelfarmen är väldigt populär. Sniglarna är tillräckligt stora för att även små händer ska kunna ta upp dem enkelt utan att skada dem. När barn håller något i handen är det lätt att lägga märke till och prata om olika fenomen. Vad kall den är! Nu äter den. Så stor den är.

Nynne berättar att en dansk undersökning visat att många förskolor tyckte det var svårt att få in teknik och naturvetenskap i undervisningen för barnen. Det är en av anledningarna till att det nu finns ett sienceområde i parken. Här jobbar de också mycket med att undersöka saker genom att få hålla i dem och beskriva hur det är och vilka skillnader som finns mellan olika ting. Det finns också en naturlighet att prata om hur vind, vatten, sol och andra kretslopp fungerar då barnen själva utforskar miljön i parken och vetenskap blir en del av verkliga situationer.

Löst material

I miljön återkommer vissa element tydligare än annat. Löst material, både stockar och ris som ligger i högar eller har använts till byggen. Det bjuder in till lek utan begränsningar eller givna ramar. Gamla stockar, murkna och perforerade av gångar av småkryp, finns också här och där. Var och en av dem är möjligheter till upptäckter om naturens kretslopp från stort till smått och en öppning för samtal om livet som finns i dem. Våra ögon känns nästan ovana att se den typen av material ta en självklar plats i området.

Kretsloppshuset

Vid ingången till området ligger kretsloppshuset. Det är en utgångspunkt med ännu mer material, växthus och möjligheter att fördjupa sig i kretsloppen sol, vind, vatten, jord. Huset i sig är uppbyggt på ett hållbart sätt av naturmaterial. Det är tätat med återvunnet papper, mulltoaletten separerar avfall för återvinning och på taket sitter solpaneler.

Ett rött hus med människor framför

Örtspiralen

Som en vilande drake mitt i parken tronar örtspiralen. Vi följer efter Nynne uppför den, i cirklar mot toppen. Däruppe ser vi dammen, vikingaområdet och många av skogens rum. Sedan går vi nerför igen. 20 personer samtidigt på led och vi tar oss ner igen utan en krock. Allt medan vi doftar och upptäcker olika örter på vägen. Hur kom vi runt och upp och ner egentligen?

Risker

En grupp med barn besöker Klövermarken samtidigt som oss. De äter mellanmål och går runt tillsammans i parken. På en given signal släpps leken fri och barnen springer iväg. Inte åt alla möjliga håll, för det är främst gångarna upp mot kullarna som lockar. De som man inte ser var de tar slut, men som nog leder någonstans spännande. Nynne berättar att de inte tar inte bort brännässlor eftersom det ska vara lite lagom med risker för barnen lärande. På samma sätt ser de ett värde med gångar uppe på kullarna som går bredvid en trafikerad väg, om än med stängsel emellan. I parken finns också en damm, men även den har stängsel och Nynne beskriver att den ligger så centralt i parken att den är under uppsyn. Inga barn har försökt ta sig in till den än.

Matens naturliga plats

Något som Klövermarkens Naturverkstad har lyckats väldigt fint med är att ge maten en naturlig plats i barnens nära omvärld. Platsen gör det enkelt att upptäcka de ätbara växterna mitt i leken, mitt i naturen, i verkliga situationer. På samma sätt får djuren i parken en naturlig koppling till hur de bidrar till vår matkonsumtion. Höns och ägg. Bin och honung. Allt finns tillgängligt att titta på, känna på, prata om.

Eldstäderna möjliggör enkel matlagning mitt i parken. Där finns också stora vindskydd och mängder med material som är fritt att använda för de besökande förskoleklasserna.

 

Vill ni läsa mer om Klövermarkens naturverkstad kan ni följa dem facebook.

Är du också intresserad av studiebesök på ätliga skolgårdar eller kanske vill komma igång med processen på din skola eller förskola? Kontakta oss här!

Köpenhamns och Malmös skolor odlar

Den 16 och 17 maj ordnade Lead for ESD en studietur i Köpenhamn och Malmö för Örebro kommun. Under två dagar besökte vi förskolor, skolor och odlingar som utnyttjade och använde sin utemiljö på olika pedagogiska och hälsofrämjande sätt. En lista över alla besök hittar du här. Vi fick se många exempel på hur bra det kan bli när skolgårdar verkligen används som den pedagogiska resurs de är, men även tillfällen att diskutera svårigheter och när saker inte blir som det är tänkt.

I Köpenhamn hade försommaren kommit på riktigt och Skåne var inte långt efter.

Det ätbara återkom på många av de förskolor, skolor och parker vi besökte. De närmaste veckorna kommer vi att dela med oss av längre artiklar från dem. Hur de arbetar med utmaningar och möjligheter, odling och organisation, stort och smått.

Vi kommer bland annat berätta om…

insektshotell mot en röd vägg

Klövermarkens Naturverkstad. En av Köpenhamns naturverkstäder där utemiljön i många år har utvecklats för att stimulera barns lärande av och med naturen.

 

Lersöparkens skolehaver. En av Köpenhamns skolträdgårdar där fantastiska möjligheter för odling och matlagning ges till många skolklasser.

 

odlingslådor

Herrgården. Ett bostadsområde i Malmö där Stadsodlingsnätverket och Odla i stan jobbar med brukaravtal och skapar engagemang bland de boende.

 

Guldängen. Ett projekt med bygglek och skogsträdgårdsinspirerad odling i Gullängsparken för främst närliggande skolor och förskolor.

 

Håll utkik här för att inte missa något framöver!