Hitta balansen

Ytterligare ett verktyg som användes för att skapa förskolegården på Sångtrasten i Karlstad är Hitta Balansen. Det är ett hjälpmedel som fokuserar på dialog, risker och pedagogiska aspekter på skolgårdar.

Bli en säker beställare

Ett av de viktiga syftena med Hitta Balansen är att göra skolan till en säker beställare när det kommer till skolgården. Det kan vara problematiskt. Ibland kommer skolan in för sent i processen att ta fram eller ändra en skolgård. Ibland blir trygghetstänk och standarder det som styr istället för de pedagogiska målen. Kalkylering och försök till eliminering av risker får råda. Ibland är det också svårt med kommunikation mellan förvaltare och skolan.

Hitta Balansen är först och främst ett verktyg för dialog. För att lyfta pedagogiken och barnperspektivet till högsta prioritet och hitta sätt att prata om det på ett sätt som gör att alla inblandade får ökad förståelse och samsyn.

Risker

Barn behöver själva lära sig att hantera och bedöma risker. Utemiljön vid skola och förskola blir alltmer utarmad på dels detta och dels på möjligheten att låta barn vara kreativ i sin utemiljö. Trygghet ligger i att få och kunna ta eget ansvar. Det finns många som menar att vi idag lämnar över det ansvaret för sent till barnen. Att de inte får chans att öva på att ta risker tillsammans med vuxna när de är mindre, vilket gör dem mindre beredda på det senare i livet.

En av de viktigaste sakerna verktyget visar är att risker är viktiga och behövs för barns lärande. Verktyget väger värden gentemot nackdelar med riskabla inslag. Det ger kommunikativa redskap för att inte bara se risker som problem som behöver tas bort.

Äppelträdet

Ett exempel är att det är vanligt att skolor låter bli att plantera fruktträd. Varför då? Jo, för att det finns en oro för att fallfrukt ska locka till sig getingar som barnen riskerar att bli stuckna av. Om vi enbart fokuserar på risker som vi upplever som farliga eller fel, blir det enkelt att låta bli fruktträd. Men om vi börjar med att fundera på fruktträdens värden ser vi det nog annorlunda. Ett fruktträd kan ge skugga mot solen varma sommardagar, ge möjlighet att lära om hur ett äpple faktiskt blir till, karten kan bli ett fint löst material till kreativ lek och det blir en bra träning till att hålla koll på getingar. Även om ingen självklart vill att någon ska bli stucken, kanske även det kan bli ett värdefullt lärande om det skulle råka hända? Kanske finns det farligare risker med att aldrig låta barnen vara i miljöer där det finns risker?

(Och om det känns svårt att hantera riskerna med getingstick, kanske det går att hitta värdefulla, lärande sätt att arbeta med att plocka undan fallfrukten. Det finns många lösningar!)

En fantastisk miljö i Lersöparkens skolahave i Köpenhamn. Brännässlor och insektsbon i ett äppelträd. En del risker, kanske värdefulla sådana, och en mängd pedagogiska möjlighet.

Ta det pedagogiska kommandot

Hitta Balansen hjälper dig med att våga vara en beställare och hålla kvar de pedagogiska tankarna. Att låta barnen ta risker, ha en plan för om någonting händer och att vara där med barnen. Skolan måste börja beställa miljöer som den tror på.

Emma Crawley har tagit fram Hitta Balansen och som vi tidigare berättat kommer ett material tas fram under hösten. Om du är intresserad av att lära dig och använda er av Hitta Balansen innan dess är du välkommen att kontakta oss.

Ett svar på ”Hitta balansen”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *