The Edible Schoolyard Project

Ökande sjukdomar och en inaktiv livsstil bland barn och unga har drivit fram ätlig undervisning som en trend i Kalifornien och resten av USA. Sedan 20 år tillbaka har The Edible Schoolyard Project arbetat för att göra maten till kärnan i undervisningen. Deras mål är att elever ska få kunskap som gör att de både nu och i framtiden väljer den mat som är bäst för dem själva, för samhället och för miljön. 

En typisk lektion börjar med en samling i ”Ramadan”. Sittande på höbalar i en ring går barnen igenom vad de ska göra idag i trädgården på Martin Luther King Jr. Middle School i Berkley i Kalifornien. Morgonluften är varm. Efter den tydliga inledningen går de över till det praktiska arbetet. Jordbearbetning, kompostering, förökning eller skörd? Alla aktiviteterna utgår ifrån ett specifikt tekniskt moment.  Arbetet avslutas sedan som alltid i Ramadan. Kanske provsmakas ett te av örter från trädgården. De skiljer mellan åsikter och observationer, sedan gör de liknelser. ”Det här teet är mjukt som en katt”.

Ätlig skolgårds flaggskepp

The Edible Schoolyard at Martin Luther King, Jr. Middle School som ligger i Berkeley i Kalifornien är flaggskeppet i projektet. Här finns en noggrant uppbyggd skolträdgård där inget har lämnats till slumpen. Verktygen är färgmarkerade verktygen och odlingsgångarna är tillräckligt breda för att även en vinglig skottkärra ska kunna komma fram. I trädgården jobbar en skolträdgårdsmästare och två trädgårdslärare. Dessutom brukar det ofta finnas en Americorps praktikant och gott om volontärer.

  

De som jobbar i skolträdgården vet precis vilket uppdrag de har och vad som förväntas av dem.  På samma sätt är det tydligt för eleverna vad som förväntas av dem. Skolans ca 1000 elever i åldrarna 10 till 13 år deltar alla i ett välplanerat program i trädgård och kök, där rutiner och och ritualer ska ge dem goda vanor inför framtiden. 16 gånger om året bjuds familjerna in till skolköket. Där deltar de i matlagningen i syfte att medvetandegöra vad barnen lär sig i skolan. Själva skolträdgården drivs av The Edible Schoolyard Project, som är en ideell förening. I hela verksamheten finns totalt 10 personer anställda av föreningen. De får medel till verksamheten genom fonder och bidrag, som donationer och tjänster.

Detaljer & helhet

En annan lektion kan utgå från bin. Eleverna roterar mellan tre stationer; Bikupan, Honungssmakning och Fånga, iaktta och släpp fri. Respekt för trädgården lärs in från första dagen. Det första barnen lär sig är hur de lyfter upp hönorna försiktigt. Lyhördheten inför det vi äter präglar allting; hur en blomma dissekeras och beskrivs in i minsta detalj, hur ett bi studeras i mikroskop och en övning i att beskriva sex sorters plommon utifrån de ser ut, hur de luktar, hur de känns när man tuggar och hur de smakar. Utan att upprepa ett enda beskrivande ord. Temperaturerna mäts omsorgsfullt i komposterna.

Samtidigt som undervisningen tillåter eleverna att stanna upp i detaljerna blir maten integrerad i resten av utbildningen på oändligt många sätt och i oändligt många varianter. En måltid bestående av stekt ris och grönsaker kopplas till undervisningen i historia, risets och redskapens betydelse för Kinas urbanisering.

Alice Waters

Alice Waters

För mer än 20 år sedan blev Alice Waters citerad i en tidning om hur hon tyckte att det inte såg ut som om någon brydde sig om den skolgård hon gick förbi varje morgon. Efter det blev hon kontaktad av Neil Smith, dåvarande rektorn för Martin Luther King, Jr. Middle School i Berkeley. Han undrade om hon ville besöka deras skola och kanske hjälpa till med skolgården. Det ville hon. Alice vision var tydlig, hon anlade en trädgård och ett undervisningskök som skulle bli ett verktyg för ett rikare lärande och liv för hela skolväsendet. Samarbetet blev starten på Edible Schoolyard Project, som idag är ledande inom ätlig undervisning i hela världen och har en mängd olika projekt och utbildningar över hela USA. Trädgården i Berkeley har idag mer än 100 grönsaker, fruktträd och örter, mer än 7000 elever har blivit utbildade där och de tar årligen emot mer än 1000 besökare.

Principer

Ätlig undervisning följer Alice Waters filosofi som beskrivs i fem principer.

Mat är ett akademiskt ämne. Skolträdgården, köket och matsalen är integrerade i skolan kärnverksamhet, så att gastronomi och ekologi ger liv åt samtliga ämnen som undervisas.

Skolan erbjuder lunch till alla. Från förskola serveras alla barn ett gott och nyttigt mål varje dag. Bra mat är en rättighet. Det ger eleverna ett positivt förhållningssätt till sin hälsa, sitt samhälle och till miljön.

Skolan stödjer gårdar. Skolköket köper säsongsanpassad, färsk mat från lokala och hållbara gårdar av hälso- och utbildningsskäl, men också för att stärka den lokala matekonomin.

Barn lär sig genom att göra. Praktiskt arbete, som vid odlingsbäddar och skärbrädor, väcker sinnen och öppnar medvetenhet, både till akademiska ämnen och världen runt omkring.

Skönhet är ett språk. En vacker miljö, där avsiktliga tankar lagts på allt från trädgårdsgångar till tallrikar på borden, berättar för barnen att vi bryr oss om dem.

The Edible Schoolyard network

En annan del av The Edible Schoolyard Project handlar om nätverkande och att
skapa möjlighet för fler skolor, föreningar och verksamheter att ta del av varandras aktiviteter. De ordnar utbildningar, endagskurser och studiebesök. På deras hemsida finns ett stort, digitalt nätverk med projekt i USA och resten av världen. Här finns 5164 trädgårdsklassrum och 695 köksklassrum presenterade, för att bara nämna några av alla de möjliga kontakter som finns att utforska. Registrera ditt projekt där. Alice Waters fortsätter att arbeta för att vitalisera skolor världen över genom ätlig undervisning.

 

 

LÄS MER

2013 deltog Emma Crawley i en utbildning vid The Edible Schoolyard at Martin Luther King, Jr. Middle School i Berkely. Här kan du läsa hennes dagbok från resan.

Reportage i Naturskolebladet nr 4 2013 sidan 19 om resan.

The Edible Schoolyard Project

Ett svar på ”The Edible Schoolyard Project”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *